Creative Fair Play

In de creatieve sector is samenwerken en werk uitbesteden essentieel. Het slagen van je samenwerking – tijdelijk, op platformen of eventueel via tussenpersonen – hangt sterk af van het evenwicht tussen alle partijen. Hier zijn onze zeven best practices om succesvol samen te werken met creatieve ondernemers.

Opdrachtgever, creatieve ondernemer of beide? Dit is een positief manifest voor iedereen. Het bevordert wederzijds engagement en garandeert duurzame resultaten.

Deel onderstaande best practices  en werk mee aan een mooie toekomst!
Gratis bestaat niet

Illustraties door Charlotte Dumortier

Gratis bestaat niet

Vraag niets gratis. Werk niet gratis. Ook niet als ‘test’ of ‘voor de portfolio van de maker’. Dat vraag je een bakker of advocaat ook niet. Een correcte vergoeding is de beste manier om duurzame kwaliteit in de creatieve sector mogelijk te maken.

Vat wedstrijden sportief op

Vat wedstrijden sportief op

Een opdracht toekennen via een wedstrijd kan een mooie kandidaat opleveren, maar voorzie een correcte vergoeding voor deelnemers die werk voor je leveren. Beloon het proces, niet het resultaat. Wees spaarzaam met de wedstrijdformule en hanteer heldere criteria om de opdracht te gunnen.

Regel de intellectuele eigendom

Regel de intellectuele eigendom

Zonder overeenkomst behoudt de auteur in principe alle auteursrechten. Als je hiervan wil afwijken, moet je een regeling treffen. Bij vergoeding via royalty’s garandeert de opdrachtgever eerlijkheid en transparantie over de verkoop. De opdrachtnemer stelt zich op zijn beurt borg voor de authenticiteit van het geleverd werk.

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden

Noteer vooraf afspraken over scope, doelen, doelgroep, planning, tussentijdse deadlines en vergoedingen, het aantal correctierondes, de kost- en taakverdeling. Hoe preciezer de briefing, hoe scherper het resultaat. Bespreek ook eventuele opzegvoorwaarden. Weet dat jobplatforms en tussenpersonen zoals agenten of rekruteerders algemene voorwaarden hanteren die ook een impact hebben op jullie werkafspraken.

Hanteer redelijke termijnen

Hanteer redelijke termijnen

Creativiteit kan alleen maar bloeien in een sfeer van vertrouwen en waardering. Hou je dus aan de afspraken. Respecteer een betalingstermijn van 30 dagen of minder en blijf binnen het voorziene budget.

Tip: een voorschot bewijst wederzijds engagement van bij de start.

Erken het werk van de maker

Erken het werk van de maker

Credits geven aan de creatieve ondernemer versterkt het engagement van de maker en geeft de opdrachtgever credibiliteit in de communicatie van het project.

Gun elkaars vrijheid

Gun elkaars vrijheid

Een ondernemer met andere klanten, zelfs binnen dezelfde sector, heeft een rijkere ervaring. Klamp dus niet te krampachtig vast aan exclusiviteitscontracten. Spring uiteraard wel loyaal en discreet om met kennis die je tijdens je samenwerking uitwisselde. Bedrijfsgeheimen kan je ook beschermen met een non-disclosure agreement of NDA.

Verspreid mee deze best practices

Zet onderstaand logo op je website en link naar dit initiatief. Zo werk je mee aan een betere toekomst voor de creatieve ondernemer en de klant. Een win-win voor iedereen. Bij de download vind je ook een PDF met deze regels om toe te voegen bij je eigen offertes.

Het gebruik van bovenstaand logo is geen endorsement vanuit Flanders DC of Creative Network maar geeft aan dat de gebruiker dit initiatief steunt.

Heb je een tip of aanvulling die je met ons wil delen?